RODO - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura

RODO

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura, ul. Sienkiewicza 30, 62-600 Koło (dalej „Kancelaria”). Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e-mail: kolo2@komornikid.pl tel.: 63 273-54-26 adres: ul. Sienkiewicza 30, 62-600 Koło.

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych* Roman Kwieciński adres e-mail: iod.kolo.001@komornik.pl.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając w drodze e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres ul.Sienkiewicza 30, 62-600 Koło. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.