O kancelarii

Obszarem działania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kole.
W pracy kancelarii wykorzystywane są następujące systemy informatyczne:

 

EPU

EPU

Elektroniczne postępowanie upominawcze - którego istotą jest przede wszystkim umożliwienie elektronicznej komunikacji z sądem.

KOMORNIK ONLINE

KOMORNIK ONLINE

PUE - ZUS

PUE - ZUS

Elektroniczne zapytanie do ZUS, którego celem jest ustalenie miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne.

OGNIVO

OGNIVO

System teleinformatyczny pośredniczący przy zapytaniach do banków - w tym banków spółdzielczych i ogólnopolskich - w celu ustalenia rachunków dłużnika

Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW)

Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW)

Elektroniczne zapytanie o nieruchomości do Ogólnopolskiej Bazy Danych Ksiąg wieczystych na terenie RP.

ePuap

ePuap

Elektroniczna skrzynka Podawcza, umożliwiająca wymianę informacji z instytucjami takimi jak Urzędy Skarbowe, KRUS-y itp.

CEPiK

CEPiK

Zapytania elektroniczne o pojazdy dłużnika do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów