OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura, Kancelaria Komornicza nr II w Kole
na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 01-02-2022 r. o godz. 14:10 pod adresem:
62-650 Kłodawa, ul. Bohaterów Września 1939 r. 11 E/13
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania oraz oględziny lokalu mieszkalnego
położonego pod adresem: 62-650 Kłodawa, ul. Bohaterów Września 1939 r. 11 E/13, dla którego Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00053553/8.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Jarosław Figura