Archiwum Licytacje - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura : Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI


OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura, Kancelaria Komornicza nr II w Kole
na podstawie przepisu art. 945 § 2 i art. 945 § 21 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2024 r. o godz. 13:00 przystąpi do czynności opisu i oszacowania nieruchomości należącej do dłużnika: Szymon Pietrzak
położonej pod adresem: 62-641 Olszówka, Przybyszew 2, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00001715/3
Czynność protokołu i oszacowania odbędzie się w kancelarii komornika pod adresem:
62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 30
Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Jarosław Figura