OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kole
Jarosław Figura
Kancelaria Komornicza nr II w Kole
62-600 Koło ul. Sienkiewicza 30
dnia 25-08-2021r. /JF/
Km 52/20

Km 335/21

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura, Kancelaria Komornicza nr II w Kole
na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 22-09-2021 r. o godz. 13:00 pod adresem:
62-650 Kłodawa, ul. Bohaterów Września 5/49
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania oraz oględziny lokalu mieszkalnego
położonego pod adresem: 62-650 Kłodawa, ul. Bohaterów Września 5/49,
dla którego Sąd Rejonowy w Kole nie prowadzi księgi wieczystej

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Jarosław Figura