OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kole
Jarosław Figura
Kancelaria Komornicza nr II w Kole
62-600 Koło ul. Sienkiewicza 30
dnia 06-10-2021r.
Km 315/21

Km 298/21
Koło, dnia 06-10-2021

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura, Kancelaria Komornicza nr II w Kole
na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 26-10-2021 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika pod adresem:
62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 30
zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości
położonej pod adresem: 62-604 Grzegorzew, Grodna/Ponętów Górny, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00053047/8.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Jarosław Figura