Obwieszczenia
o licytacjach

Istnieje możliwość otrzymywania powiadomień o zamieszczonych obwieszczeniach o licytacjach.
W tym celu należy podać swój adres email    >> sprawdź <<

OGNIVO CEPIK

  • Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura informuje, iż poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, posiada możliwość sprawdzenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe w 136 bankach poprzez system OGNIVO.


  •